ผู้นำกลุ่มงาน(LeaderShip)

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน